KONTROLA PRISTUPA - ELEKTRONIČKI SUSTAVI

Hotelska brava EasyKEY (otvaranje tipkovnicom)

MCM EasyKEY

MCM EasyKEY

TIPKOVNICA

MONTAŽA NA POSTOJEĆA VRATA S POSTOJEĆOM BRAVOM

MONTAŽA BEZ KABELA - NAPAJANJE PREKO LITIJSKE BATERIJE


KARAKTERISTIKE

 • 150 različitih korisnika (šifre 4-6 znamenki)
 • Montira se na postojeća vrata s postojećom bravom, čak i za “krpan” brave (kvaka se može gurnuti gore) - ZA SVE BRAVE DUBLJE OD 22 mm DO CENTRA CILINDRA TE ZA SVE RAZMAKE KVAKA-CILINDAR OD 72 mm DO 92 mm
 • Jednostavna montaža - buši se 4-5 rupa za vijke i spaja vanjski i unutarnji štit
 • Nema kabela - napajanje preko mcm litijske baterije CRP2 6V, trajanje 1,5 - 2 godine
 • Za zadnjih 500 otvaranje pali se crvena lampica upozorenja za promjenu baterije
 • Za slučaj nužde se otvara preko cilindra
 • Dostupne obrade mat inox i mat mesing

FUNKCIJE

 • Master šifra
 • Aktivacija korisnika
 • Brisanje određenog korisnika
 • Brisanje svih korisnika