KONTROLA PRISTUPA - MEHANIČKI SISTEMI ZAKLJUČAVANJA

TITAN i DOM mehanički sistemi zaključavanja (Master ključ)

Sistem glavnog ključa s centralnim cilindrom


Sistem glavnog ključa s centralnim cilindrom

Omogućuje da više prostora zaključanih cilindrima, koji se međusobno ne mogu otvarati, otvara poseban ključ kojeg zovemo glavni ključ.

NAPOMENA: Svaka soba ima pripadajuću štednu sklopku koja se aktivira/deaktivira ključem od sobe - UŠTEDA ENERGIJE.

ODLIČNO RJEŠENJE ZA HOTELE I APARTMANE!