UŠTEDA ENERGIJE

Štedne sklopke

Štedne sklopke

Štedne sklopke

Štedne sklopke namijenjene su primarno ugostiteljskim objektima kao što su apartmani, hoteli i sl. Naime, gosti kada izlaze, često ostavljaju uključene klima uređaje, rasvjetna tijela i druge potrošače energije, što vlasniku stvara priličan trošak s obzirom da ti uređaji troše po dva ili više kW/h.

Štedna sklopka postavlja se na zid u sobi ili apartmanu (najčešće odmah pored ulaza), a spojena je između potrošača i strujno-napojnog voda. Kada gost izlazi, da bi zaključao vrata, mora izvaditi karticu/ključ iz uređaja, čime se prekida napajanje, a potrošači se uključuju tek ponovnim umetanjem kartice u štednu sklopku, dakle, prilikom dolaska gosta u sobu.